Tag Archives: van đóng mở khí nén

Van Điện Từ Nước AIRTAC 2V130-15 (Van Khí Nén 2/2, Ren 21mm)

Thông số kỹ thuật và tính năng của van điện từ khí nén Airtac 2V130-15 Van điện từ khí nén AIRTAC 2V130-15 là loại van có 2 cổng 2 vị trí (2/2) gồm 1 cổng (In), 1 cổng (Out) và 1 đầu coil điện, thường được dùng để đóng mở nước, dầu, gas, khí… Kích thước…

Van Điện Từ Nước AIRTAC 2V025-08 (Van Khí Nén 2/2, Ren 13mm)

Thông số kỹ thuật và tính năng của van điện từ khí nén Airtac 2V025-08 Van điện từ khí nén AIRTAC 2V025-08 là loại van có 2 cổng 2 vị trí (2/2) gồm 1 cổng (In), 1 cổng (Out) và 1 đầu coil điện, loại van kích hoạt và điều khiển bằng điện, thường được dùng…

Van Điện Từ Nước INOX AIRTAC 2L050-10 (Van Khí Nén 2/2, Ren 17mm)

Thông số kỹ thuật và tính năng của van điện từ nước INOX Airtac 2L050-10 Van điện từ nước INOX AIRTAC 2L050-10 là loại van có 2 cổng 2 vị trí (2/2) gồm 1 cổng (In), 1 cổng (Out) và 1 đầu coil điện, thường được dùng để đóng mở nước, dầu, gas, khí… Kích thước…

Van Điện Từ AIRTAC 2W050-10-15 (Van 2/2, Ren 17mm, 21mm)

Thông số kỹ thuật và tính năng của van điện từ khí nén Airtac 2W050-10 Van điện từ khí nén AIRTAC 2W050-10 là loại van có 2 cổng 2 vị trí (2/2) gồm 1 cổng (In), 1 cổng (Out) và 1 đầu coil điện, thường được dùng để đóng mở nước, dầu, gas, khí… Kích thước…