Tag Archives: Van Điện Từ Chịu Nhiệt TPC DWS-15 (Van Nước Điều Khiển Bằng Điện 24V 220V)

Van Điện Từ Chịu Nhiệt TPC DWS-15 (Van Nước Điều Khiển Bằng Điện 24V 220V)

Van Điện Từ Chịu Nhiệt TPC DWS-15 (Van Nước Điều Khiển Bằng Điện 24V 220V) Thông số kỹ thuật và tính năng của van điện từ chịu nhiệt TPC DWS-15 Van điện từ chịu nhiệt TPC DWS-15 là loại van có 2 cổng 2 vị trí (2/2) gồm 1 cổng (In), 1 cổng (Out) và…