Tag Archives: Thiết bị tách nước từ khí nén

Bộ Lọc Đôi Khí Nén AIRTAC GAFC400-15 (Lọc Tách Nước Khí Nén Ren 21)

Bộ lọc đơn có chỉnh áp GAFC400 bộ cung cấp dầu bôi trơn AIRTAC GAL400 = bộ lọc đôi GAFC400 Bộ lọc khí nén AIRTAC GAFC400-15 là sự kết hợp giữa bộ đôi bao gồm: GAFR400-15 (lọc đơn điều áp)  GAL400-15 (Bộ cung cấp dầu hoặc gọi là bôi trơn) tạo thành bộ lọc đôi. Các…

Bộ Lọc Đôi Khí Nén AIRTAC GAFC600-25 (Lọc Tách Nước Khí Nén Ren 34)

Các thông số kỹ thuật của bộ lọc khí nén AIRTAC GAFC600-25 Bộ lọc khí nén AIRTAC GAFC600-25 là sự kết hợp giữa bộ đôi bao gồm: GAFR600-25 (lọc đơn + điều áp) + GAL600-25 (Bộ cung cấp dầu hoặc gọi là bôi trơn) tạo thành bộ lọc đôi. Có chức năng điều chỉnh áp suất…

Bộ Lọc Khí Nén AIRTAC GAC300-10 (Bộ Lọc Ba Ren 17)

Bộ lọc đơn không chỉnh áp GAF300 Van điều chỉnh áp suất khí nén GAR300 Bộ cấp dầu bôi trơn GAL300 => Bộ lọc ba khí nén GAC300 Bộ lọc ba khí nén AIRTAC GAC300-10 là sự kết hợp giữa bộ 3 bao gồm: GAF300-10 (lọc đơn) + GAR300-10 (Bộ điều áp) + GAL300-10 (Bộ cung…