Tag Archives: Ren 21mm)

Van Khí Nén TPC DS6340 (Van Solenoid Khí Nén 5/3, Tâm Đóng, Ren 21mm)

Van Khí Nén TPC DS6340 (Van Solenoid Khí Nén 5/3, Tâm Đóng, Ren 21mm) Thông số kỹ thuật và tính năng của van khí nén 5/3 TPC DS6340 (ren 3/4″ hoặc 27mm) Van điện từ khí nén TPC DS6340 là loại van khí nén 5/3 có 5 cổng 3 vị trí và 2 đầu coil…