Tag Archives: bộ tách nước khí nén

Bộ Lọc Đôi Khí Nén AIRTAC GAFC400-15 (Lọc Tách Nước Khí Nén Ren 21)

Bộ lọc đơn có chỉnh áp GAFC400 bộ cung cấp dầu bôi trơn AIRTAC GAL400 = bộ lọc đôi GAFC400 Bộ lọc khí nén AIRTAC GAFC400-15 là sự kết hợp giữa bộ đôi bao gồm: GAFR400-15 (lọc đơn điều áp)  GAL400-15 (Bộ cung cấp dầu hoặc gọi là bôi trơn) tạo thành bộ lọc đôi. Các…

Bộ Lọc Đôi Khí Nén AIRTAC GAFC600-25 (Lọc Tách Nước Khí Nén Ren 34)

Các thông số kỹ thuật của bộ lọc khí nén AIRTAC GAFC600-25 Bộ lọc khí nén AIRTAC GAFC600-25 là sự kết hợp giữa bộ đôi bao gồm: GAFR600-25 (lọc đơn + điều áp) + GAL600-25 (Bộ cung cấp dầu hoặc gọi là bôi trơn) tạo thành bộ lọc đôi. Có chức năng điều chỉnh áp suất…

Bộ Lọc Khí Nén AIRTAC GAC300-10 (Bộ Lọc Ba Ren 17)

Bộ lọc đơn không chỉnh áp GAF300 Van điều chỉnh áp suất khí nén GAR300 Bộ cấp dầu bôi trơn GAL300 => Bộ lọc ba khí nén GAC300 Bộ lọc ba khí nén AIRTAC GAC300-10 là sự kết hợp giữa bộ 3 bao gồm: GAF300-10 (lọc đơn) + GAR300-10 (Bộ điều áp) + GAL300-10 (Bộ cung…

Bộ Lọc Đơn Khí Nén AIRTAC BF4000 (Ren 21mm)

Các thông số kỹ thuật của bộ lọc khí nén AIRTAC BF4000 Bộ lọc khí nén AIRTAC BF4000 là bộ lọc hơi có chức năng lọc tách nước giúp loại bỏ được các chất bẩn và nước giúp không khí sạch hơn kích thước cổng : 1/2″ (ren 21mm) Áp suất làm việc tối đa: 9 kg/cm²…

Bộ Lọc Điều Áp Khí Nén AIRTAC BFR3000 (Lọc Hơi Ren 17mm)

Các thông số kỹ thuật của bộ lọc khí nén AIRTAC BFR3000 (Lọc đơn có chỉnh áp) Bộ lọc khí nén AIRTAC BFR3000 là bộ lọc đơn có chức năng điều chỉnh áp suất và lọc tách nước giúp loại bỏ được các chất bẩn và nước trong hệ thống khí nén. kích thước cổng : 3/8″ (ren…

Bộ Lọc Khí Nén AIRTAC AFC2000 (Lọc Hơi AIRTAC Ren 13, 1/4)

Bộ lọc đôi được kết hợp giữa bộ lọc đơn có chỉnh áp + bộ bôi trơn có chức năng điều chỉnh áp suất khí nén và lọc tách nước giúp loại bỏ được các chất bẩn và nước giúp không khí sạch hơn kích thước cổng : 1/4″ (ren 13mm) Áp suất làm việc…

Bộ Lọc Khí Nén AIRTAC AFR2000 (Lọc Hơi Ren 1/4, 13mm)

Các thông số kỹ thuật của bộ lọc khí nén AIRTAC AFR2000 (Lọc đơn có chỉnh áp) Bộ lọc khí nén AIRTAC AFR2000 là bộ lọc đơn có chức năng điều chỉnh áp suất và lọc tách nước giúp loại bỏ được các chất bẩn và nước giúp không khí sạch hơn kích thước cổng : 1/4″…