Tag Archives: báo giá xi lanh khí nén

Xi Lanh Khí Nén AIRTAC TN32x50S (Ben Hơi 2 Ty Phi 32mm x Hành Trình 50mm)

Thông số kỹ thuật và catalogue xi lanh khí nén AIRTAC TN32 Ben hơi khí nén AIRTAC TN32. là loại xi lanh 2 piston (2 ty) có đường kính phi 32mm Kích thước cổng: ren 9,6mm (1/8″) Áp suất : 0,15~1MPa Nhiệt độ: -20 ~ 70 độ C Hãng sản xuất: AIRTAC (Đài Loan) TN là loại…

Ben Hơi Khí Nén AIRTAC SDA50x50 và SDA50x50S (Phi 50mm x Hành Trình 50mm)

Thông số kỹ thuật và catalogue xi lanh khí nén AIRTAC SDA50, SDAS50 Xi lanh khí nén AIRTAC SDA50 là loại xi lanh compact có đường kính phi 50mm Kích thước cổng: ren 1/4″ (13mm) Áp suất : 0,1~10MPa Nhiệt độ: -20 ~ 70 độ C Hãng sản xuất: AIRTAC (Đài Loan) Loại xi lanh khí nén SDA50 và SDAS50 có các…

Ben Hơi Khí Nén AIRTAC SDA50x20 và SDA50x20S (Phi 50mm x Hành Trình 20mm)

Thông số kỹ thuật và catalogue xi lanh khí nén AIRTAC SDA50, SDAS50 Xi lanh khí nén AIRTAC SDA50 là loại xi lanh compact có đường kính phi 50mm Kích thước cổng: ren 1/4″ (13mm) Áp suất : 0,1~10MPa Nhiệt độ: -20 ~ 70 độ C Hãng sản xuất: AIRTAC (Đài Loan) Loại xi lanh khí nén SDA50 và SDAS50 có các…

Xi Lanh Khí Nén AIRTAC SDA32 Và SDAS32x5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Thông số kỹ thuật xi lanh khí nén AIRTAC SDA32, SDAS32 Xi lanh khí nén AIRTAC SDA32 là loại xi lanh compact có đường kính phi 32mm Kích thước cổng: ren 1/8″ (9,6mm) Áp suất : 0,1~1MPa Nhiệt độ: -20 ~ 70 độ C Hãng sản xuất: AIRTAC (Đài Loan) Những hình ảnh dưới đây là tài…

Xi lanh Khí Nén AIRTAC SC125x600 (Piston Phi 125mm x Hành Trình 600mm)

Xi lanh khí nén AIRTAC SC125. có đường kính piston phi 125mm Kích thước cổng: ren 21mm (1/2″) Áp suất : 0,1~1MPa (1~10kg) Nhiệt độ: -20 ~ 80 độ C. Hãng sản xuất: AIRTAC (Đài Loan) Loại xi lanh khí nén đế vuông SC phi 125 có các model như : SC125x25, SC125x50, SC125x75, SC125x100, SC125x125, SC125x150, SC125x175,…

Xi lanh Airtac SC125x600 (Piston Phi 125mm x Hành Trình 600mm)

Xi lanh khí nén AIRTAC SC125. có đường kính piston phi 125mm Kích thước cổng: ren 21mm (1/2″) Áp suất : 0,1~1MPa (1~10kg) Nhiệt độ: -20 ~ 80 độ C. Hãng sản xuất: AIRTAC (Đài Loan) Loại xi lanh khí nén đế vuông SC phi 125 có các model như : SC125x25, SC125x50, SC125x75, SC125x100, SC125x125, SC125x150, SC125x175,…

Ben Hơi Khí Nén AIRTAC MBL20x350 (Xi Lanh Tròn Phi 20mm x Hành Trình 350mm)

Thông số kỹ thuật và tính năng của xi lanh khí nén AIRTAC MBL20 Ben hơi khí nén AIRTC MBL20 là loại xi lanh tròn có đường kính phi 20mm Kích thước cổng: ren 9,6mm (1/8″) Áp suất : 0,1~1MPa (1~10kg) Nhiệt độ: -20 ~ 70 độ C Hãng sản xuất: AIRTAC (Đài Loan) THÔNG TIN LIÊN HỆ …

Ben Hơi Khí Nén AIRTAC SC50x25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600

Thông số kỹ thuật và tính năng của xi lanh khí nén AIRTAC SC50 Ben hơi khí nén AIRTAC SC50. có đường kính piston phi 50mm Kích thước cổng: ren 13mm (1/4″) Áp suất : 0,1~1MPa (1~10kg) Nhiệt độ: -20 ~ 80 độ C. Hãng sản xuất: AIRTAC (Đài Loan) Loại xi lanh khí nén đế vuông SC50…

Xi Lanh Khí Nén AIRTAC SDA25 Và SDAS25x5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140

Thông số kỹ thuật và catalogue xi lanh khí nén AIRTAC SDA25, SDA25S Xi lanh khí nén AIRTAC SDA25 là loại xi lanh compact có đường kính phi 25mm Kích thước cổng: ren M5 x 0.8 Áp suất : 0,1~1MPa Nhiệt độ: -20 ~ 70 độ C Hãng sản xuất: AIRTAC (Đài Loan)   Chi tiết về…

Xi Lanh Khí Nén AIRTAC SDA12 Và SDAS12x5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Thông số kỹ thuật và catalogue xi lanh khí nén AIRTAC SDA12, SDAS12 Ben hơi khí nén AIRTAC SDA12. là loại xi lanh compact có đường kính phi 12mm Kích thước cổng: ren M5 x 0.8 Áp suất : 0,1~1MPa Nhiệt độ: -20 ~ 70 độ C Hãng sản xuất: AIRTAC (Đài Loan)   Chi tiết về…